Tietokone avuksi olympia-valmennukseen

Tietokone avuksi olympia-valmennukseen

Article in Finland

Tietosanomat

Published on Saturday, December 1, 1979 by Jesse Ja Bob Kuninkaita

ATK :n TIETOSANOMAT DECEMBRE 1979

“INSINOORIUUTISET” 2 NOVEMBRE 1979

ietokone avuksi

lympia

almennukseen

Tietokone olympiavalmennuksessa

Tietokoneet ovat tulleet mukaan olympiavalmennukseen. Er�s esimerkki on tietokoneiden k�ytt� biomekaniikassa. Yhdysvaltain olympiakomitea k�ytt�� tietokonetta urheilijoiden suoritusten analysointiin.

Urheilija kuvataan nopealla filmill�

suoritushetkell�. Laitteistolla on mahdollisuus ottaa jopa 10000 kuvaa sekunnissa. T�m�n j�lkeen kuvien pisteet digitoidaan siten, ett� esimer

kiksi k�den, k�sivarren tai polven liik- T�lt� n�ytt�� Jimmy Connorsin sy�tt�

keet ja kiihtyvyydet voidaan analysoi- digitoinnin j�lkeen. da.

IJi1Mt CONNOae e[avil

Amerikkalaiset urheilualmentajat ovat ottaneet tietokoneen avuksi olymtavalmennukseen. Biomeaanista ohjelmistopakettia aytt�v�n tietokoneen on odettu antavan uutta puhta varsinkin tekniikkalajeis

. Amerikkalaisurheilijoita almennetaan biomekaniikaohjelmistolla. Tieturina

Data Generalin S/250.

Ohjelmiston is�, tohtori Gideon

‘ei on aikanaan kuulunut Israe

olympiajoukkueeaeen kiekon

tt�j�n�. Urheilu-urasta luopu

n j�lkeen Ariel on keskittynyt kehitt�m��n stroboskooppikuvausta ja tietokonetta apunaan k�ytt�v�� biomekaanista suori

ten parannusmenetelm��. Menetelm�n on todettu antavan hyvi� tuloksia paitsi urheiluvalmennuksessa my�s vammaisten kuntoutusohjelmia laadittaessa.

Ohjelma perustuu , suurella nopeudella kuvatun filmin antamien liikeratojen analysointun. Kuvia voidaan parhaimmillaan ottaa jopa 10.000 sekunnissa. Kuvista analysoidaan nivelien kulloisetkin taipumiskulmat. Pelkistetyn viivakuvan avulla suoritus voidaan esitt�� graafisella

p��tteell�. Tietokone laskee liite ratojen mielekkyyden fysiikan lakien perusteella. Huonot suotu tukset voidaan hioa teknilliaealli t�ydellisemmiksi, jos urheilija uskoo systeemiin.

Jesse ja Bob kuninkaita

Arielin ohjelmistolla on tutkittu takavuosien huippumiesten suorituksia. Niinp� on luultavaa, ett�

Jesse Owens olisi nykyisilliil� kilpakentill� kiistaton mestari pi kamatkoilla nykyisill� kilpavarua teill�. Bob Beamonin haamuhyppy 890 Meksikon olympialaisissa on biomekaanistn ohjelman peraateella jotakuinkin ihmisen suorituskyvyn yl�raja. Sen sijaan esimerkiksi kuulanty�nn�ss� rajan pit�isi l�yty� vasta kolmenkymmenen metrin pinnasta

Data General ja tohtori Ariel ovat valmiita myym��n biome kaanisen ohjelmiston kaikille hahtkkaille. Mit��n pika-apua olympiajoukkueen kohentamiseen siit� ei kuitenkaan ole. M��r�tietoinen soveltaminen voi olympiatasolla kantaa hedelm�� vasta v~ 1984 kisoissa, jos volnwnnuu-s ajoitetaan nyt.

Kuvaputkelle saadaan n�kyviin urheilijan suoritus viivakuviona. Tietokoneen avulla lasketaan eri ruumiinosien nopeudet, kiihtyvyydet, suunnat ja kulmat. Analyysien perusteella valmentaja voi ehdottaa urheilijalle miten suoritusta voi parantaa. Parempaan tulokseen voi johtaa esimerkiksi jalkojen tai k�sien asennon muuttaminen tai keih��n ja kiekon irroittaminen hetke� aikaisemmin Menetelm�l

l� on Yhdysvalloissa saavutettu hyvi� tuloksia.

Yhdysvaltain olympiakomitea k�ytt�� biomekaanisessa valmennuksessaan Eclipse S/250 tietokonetta 0,5 megatavun muistilla. Levytilaa laitteistossa on 400 megatavua. J�rjestelm� py�rii tarvittaessa 32 kilotavun keskusmuistilla ja 10 megatavun levymuistilla. U

N�in eri ruumiinosat liikkuvat keih��nheitossa. Keih�s irtoaa kohdassa 13.